ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


ม.ราชภัฏสงขลาวิจัยกล้วยไม้ป่าหายากเป็นแหล่งเรียนรู้ใช้ประโยชน์เก็บรักษาสายพันธุ์
 ชื่อเรื่อง  ม.ราชภัฏสงขลาวิจัยกล้วยไม้ป่าหายากเป็นแหล่งเรียนรู้ใช้ประโยชน์เก็บรักษาสายพันธุ์
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  เดลินิวส์
 คอลัมน์ข่าว  ภูมิภาค
 URL  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=420&contentID=143917
 เนื้อหา ดร.สุวรรณี พรหมศิริ หัวหน้าทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวถึงการศึกษาชนิดกล้วยไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ในภาคใต้ นำมาปลูก ดูแลรักษา และอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้ในโรงเรือนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์กล้วยไม้ป่าหายาก และรวบรวมภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ป่า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่า ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
   
ในการดำเนินการ ทีมวิจัยได้สำรวจและรวบรวมในพื้นที่ป่าภาคใต้ พบกล้วยไม้ป่าจำนวน 97 ชนิด 42 สกุล ในจำนวนนี้สกุลหวาย (Dendrobium) พบมากที่สุด จำนวน 23 ชนิด สกุลที่พบรองลงมา คือ สกุลสิงโต (Bulbophyllum) จำนวน 20 ชนิด สกุลที่พบเพียง 1 ชนิด มี 31 สกุล บางชนิดเป็นกล้วยไม้ป่าหายาก หลงเหลือในธรรมชาติน้อยมาก เช่น รองเท้านารีม่วงสงขลา (Paphiopedilum barbatum (Lindl.) Pfitzer) กะเรกะร่อน ชนิด A pale-flower form of Cymbidium finlaysonianum L. และ An albinistic-form of C. finlaysonianum L. ซิมบิเดียมคลอแรนทัม (C. chloranthum L.) เอื้องปากนกแก้ว (Dendrobium cruentum Rchb.f.) และอีกหลายชนิด
   
สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นที่อยู่อาศัย และการกระจายพันธุ์กล้วยไม้ป่า โดยปลูกรักษาสายพันธุ์ไว้ในเรือนอนุรักษ์ และขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้หากล้วยไม้ป่า เพื่อให้ทราบถึงภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ป่า พบว่า ผู้ที่หากล้วยไม้ป่าเป็นงานอดิเรกหรืออาชีพเสริม จะไม่เข้าใจการเก็บกล้วยไม้ป่าเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แต่ผู้ที่หากล้วยไม้ป่าขายเป็นอาชีพหลักจะรู้วิธีเก็บที่ถูกต้องคือจะเลือก เก็บเฉพาะต้นที่สมบูรณ์ ต้นเล็กจะปล่อยให้เจริญเติบโตต่อไป และไม่เก็บต้นที่มีฝักเพื่อให้แตกขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น หลังจากที่ทำวิจัยเสร็จแล้ว ยังได้มีการจัดอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้กับผู้ที่สนใจ รวมไปจนถึงพ่อค้ากล้วยไม้ป่า และนำกล้วยไม้ป่าที่ได้จากการขยายพันธุ์กลับคืนสู่ป่า.
 
 วันที่เผยแพร่ 9 มิ.ย. 2554
 วันที่บันทึกข้อมูล 15 มิ.ย. 2554