ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


เปิดสายตรง5555แจ้งป่วนใต้ ยิงทหารพรานนราฯสาหัสอีก
 ชื่อเรื่อง  เปิดสายตรง5555แจ้งป่วนใต้ ยิงทหารพรานนราฯสาหัสอีก
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  มติชน
 คอลัมน์ข่าว  General
 URL  http://www.matichon.co.th/matichon.php?s_tag=01p0110140847&show=1§ionid=0101&day=2004/08/14
 เนื้อหา

เปิดสายตรง 5555 รับแจ้งเบาะแสสยบปัญหาใต้ สร้างพลังมวลชน จิ๋ว ปัดข่าวก่อการร้ายครบ 50 ปี แบ่งแยกดินแดนด้านพื้นที่ยังป่วน ยิงทหารพรานนราฯสาหัส เป๊าะสู ปฏิเสธข้อกล่าวหาเขียนคัมภีร์บิดเบือน

เปิดสายตรงรับแจ้งเบาะแสป่วนใต้

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรี 4 กระทรวงด้านความมั่นคง ประกอบด้วยกลาโหม มหาดไทย ยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศขึ้นที่กระทรวงยุติธรรม พล.อ.ชวลิตกล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ สำหรับกระแสข่าวการเตรียมเข้าก่อการร้ายในวันครบรอบ 50 ปี ในการริเริ่มแบ่งแยกดินแดนนั้น รองนายกฯกล่าวว่า กระแสข่าวมีกันมาเรื่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนแล้ว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในด้านการแจ้งข่าวเตือนเหตุก่อความไม่สงบ แต่ประชาชนบางส่วนยังหวั่นเกรงภัยอันตราย เพราะต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานเพื่อแจ้งเบาะแส ที่ประชุมจึงมีมติให้เปิดโทรศัพท์สายตรง หมายเลข 5555 ขึ้นมารับแจ้งเบาะแสตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถส่งจดหมายแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยไม่ต้องลงชื่อและที่อยู่ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสข่าวให้กับทางราชการจะได้รับความคุ้มครองความปลอดภัย โดยส่วนราชการจะประสานความร่วมมือเพื่อสร้างกลไกกลั่นกรองข่าวที่สามารถให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมหารือถึงปัญหาความไม่สงบภาคใต้ โดยกำชับเรื่องหน่วยข่าวกรอง และการสร้างพลังมวลชน เพื่อให้เป็นกรอบในการป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ

นายโภคินกล่าวถึงกรณีที่มีการจับนายเจะมูแม ปูเตะ ผู้ต้องหาก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ขอให้ได้ตัวนายเจะมูแม ปูเตะ ก่อน แล้วค่อยมาแถลงข่าว เพราะถ้ามีข่าวออกมาตลอดอาจจะทำให้เสียหายต่อทั้งสองประเทศ

วันนอร์ เพิ่งรู้การศึกษาส่งผลแก้ปัญหา

ส่วนที่โรงแรมชางลี อ.เมืองยะลา มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วมนอกจากนายจาตุรนต์ ฉายแสง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รองนายกรัฐมนตรี นายสุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีผู้บริหารส่วนราชการ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า จากรายงานการสำรวจสำมะโนประชากรของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ามีประชาชนที่จบการศึกษาต่ำกว่า ม.6 จำนวน 44.85 เปอร์เซ็นต์ และระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3.58 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าน้อยมาก ขณะที่ประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ มีความต้องการในการประกอบอาชีพมากที่สุด เรื่องการศึกษารองลงมา แสดงให้เห็นว่าการศึกษามีผลต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ ซึ่งจะต้องจัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งระบบอย่างจริงจัง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

จากการตรวจสอบยังพบว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีปัญหาอยู่ อย่างโรงเรียนตาดิกาที่มีกว่า 1,654 แห่ง ยังไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลเท่าที่ควร และครูผู้สอนก็ได้เงินเดือนเพียง 2,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงสมควรจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งระบบขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยให้อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ นายวันมูหะมัดนอร์กล่าว

คิดจัดรูปแบบเฉพาะสำหรับ3จว.

นายสุธรรมกล่าวว่า รัฐบาลยังไม่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางการศึกษา สำหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เนื่องจากมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมค่อนข้างสูง ฉะนั้น จึงต้องเร่งดำเนินการ โดยพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกระบบ การศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพ ให้มีแนวทางสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ สำหรับผู้ที่เดินทางไปศึกษาด้านศาสนาในตะวันออกกลาง พบว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว กลับมาหางานทำไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้ ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ยังเร่งดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และยกระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นเอกเทศ เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ด้านศาสนาอิสลามต่อไป

นายจาตุรนต์กล่าวว่า การพัฒนาระบบการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน และใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคนที่ไปเรียนในตะวันออกกลางค่อนข้างมาก จึงจะมีการเร่งพัฒนา การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ทั้งนี้ ต้องยกระดับตั้งแต่ระดับประถม และมัธยม เพราะที่ผ่านมาไม่สามารถผลิตบุคลากรเพื่อสนองความต้องการในระดับอุดมศึกษาได้ มีนักเรียนจำนวนมาก ที่จบแค่ ม.6 ทั้งนี้ การจัดระบบการศึกษาต้องมีรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนพื้นที่อื่น เพื่อให้เข้ากับสภาพและวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่

เชื่อซุ่มใต้ต้นกล้วยถล่มจุดตรวจยะลา

ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่นั้น วันเดียวกัน ร.ต.ต.การุณย์ ลิมปิโรจน์ฤทธิ์ พนักงานสอบสวน สภ.กิ่ง อ.กรงปินัง จ.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยาการ เข้าตรวจสอบจุดที่คนร้ายใช้อาวุธปืนเอ็ม-79 และเอ็ม -16 ยิงใส่จุดตรวจตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ที่ 7 ที่หมู่ 1 ต.สะเอะ กิ่ง อ.กรงปินัง เมื่อค่ำวันที่ 12 สิงหาคม โดยไม่มีผู้ได้บาดเจ็บ พบสะเก็ดระเบิดเอ็ม-79 จำนวนหนึ่ง และพบว่ารถกระบะทะเบียน บง-281 ตรัง และทะเบียน ม-0888 ปัตตานี ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากกระสุนปืนเอ็ม-16

สะเก็ดเอ็ม-79 ยังสร้างความเสียหายให้กับบ้านของนายดอรอแม มาหะมิง อายุ 50 ปี เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.สะเอะ ที่อยู่ห่างจากจุดตรวจประมาณ 100 เมตร โดยกระจกหน้าต่างแตก นอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนเอ็ม-79 จำนวน 1 ปลอก และปลอกกระสุนเอ็ม-16 จำนวน 12 ปลอก ตกอยู่บริเวณใต้ต้นกล้วยด้านทิศเหนือห่างจากจุดตรวจประมาณ 100 เมตร โดยคาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายลงมือยิงใส่จุดตรวจ

ประกบยิงทหารพรานสาหัสที่นราธิวาส

เวลา 13.20 น. ขณะที่นายอับดุลฮาเซ็น ดะห์ยี อายุ 28 ปี อาสาสมัครทหารพราน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจสันติ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากละหมาด มุ่งหน้ากลับบ้านพักเลขที่ 32 บ้านสาเมาะ หมู่ 1 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ก่อนถึงบ้านพักประมาณ 30 เมตร ถูกคนร้าย 2 คน ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ประกบยิงด้วยอาวุธปืน 3 นัด กระสุนเข้าที่ชายโครงซ้าย 1 นัด ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างเกิดเหตุ พ.ต.ต.สุชาติ มากกำเหนิด ผบ.ร้อย 5 ตชด. ชุดพลร่ม ค่ายนเรศวร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งฐานปฏิบัติการใน ต.บองอ ผ่านมาประสบเหตุจึงสั่งให้สายตรวจรถจักรยานยนต์ไล่ติดตามคนร้าย และเกิดการยิงต่อสู้กัน ก่อนที่คนร้ายจะขับขี่รถหลบหนีเข้าไปในสวนยาง ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร แล้วทิ้งรถหลบหนี โดยเจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นดรีม สีเขียว ทะเบียน กมจ. 677 นราธิวาส อาวุธปืนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก และหมวกกาปีเยาะ 1 ใบ และรองเท้าผ้าใบ 2 คู่ไว้ แต่ไม่พบตัวคนร้าย

เวลา 16.30 น. วันเดียวกัน ขณะที่เกิดฝนตกหนัก คนร้าย 2 คนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ขว้างระเบิดเข้าใส่จุดตรวจหน่วยบริการประชาชน ตลาดเมืองใหม่ เขตเทศบาลนครยะลา ที่เป็นตลาดผลไม้ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ต่อมา พ.ต.อ.ปริญญา ขวัญยืน รักษาการ ผบก.ภ.ยะลา ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดกว้างประมาณ 5 เมตร ลึกประมาณ 70 เซนติเมตร กระเบื้องหลังคาจุดตรวจถูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูพรุน และรถจักรยานยนต์ถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายอีก 1 คัน

ตร.สอบ เปาะสู ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

รายงานข่าวจากหน่วยข่าวกรองในพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า กรณีทางการมาเลเซียจับกุมนายอิสมาแอ บอซู หรือ เปาะสู ผู้แปลคัมภีร์บิดเบือนเพื่อปลุกระดมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเจ๊ะกูแม ปูเต๊ะ ประธานขบวนการโจรก่อการร้าย(ขจก.) กลุ่มมูจาฮีดินอิสลามปัตตานี และนายกามารุดดิน อาบู นั้นในการสอบสวนเบื้องต้น นายอิสมาแอได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ไม่ได้เป็นผู้เขียนคัมภีร์ดังกล่าว ส่วนนายเจ๊ะกูแมให้การว่าเป็นเพียงครูสอนศาสนา และมีอาชีพในการขายลูกชิ้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นประธาน ขจก.กลุ่มมูจาฮีดินอิสลาม ตามที่ฝ่ายไทยกล่าวหา ขณะที่นายกามารุดดินอ้างว่าเป็นครูสอนศาสนาเท่านั้น ไม่ได้ร่วมมือกับ ขจก.แต่อย่างใด

วันเดียวกัน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ทางการมาเลเซียปฏิเสธไม่มีการจับกุมนายเปาะสู อิสมาแอ ตามที่สื่อมวลชนไทยตีพิมพ์ข่าว ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รัฐมนตรีกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่าทางการมาเลเซียได้จับกุมนายอิสมาแอ ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้และหลบไปอยู่ในมาเลเซีย และทางการมาเลเซียจะส่งมาให้ดำเนินคดีในประเทศไทยในไม่ช้านี้

2ผู้ต้องหาระเบิดเพลิงถล่มปัตตานียอมรับ

ด้านความคืบหน้าคดีคนร้ายก่อเหตุพร้อมกัน 15 จุด ใน จ.ปัตตานี เมื่อค่ำวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คนคือ นายอาหะมะ สะมะ อายุ 20 ปี ครูสอนศาสนาโรงเรียนศาสน์สามัคคี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และนายหมะหมุด หีมบู พร้อมหลักฐานจำนวนหนึ่งนั้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ สภ.อ.หนองจิก และเบิกตัวมาสอบสวนเป็นระยะเพื่อขยายผลจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุ

พล.ต.ต.ธานี ทวิชศรี รอง ผบช.ภ.9 เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้งสองให้ความร่วมมือและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก โดยยอมรับว่าอยู่ในขบวนการเดิม รับผิดชอบในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ และ อ.หนองจิก ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียด

 ภาพประกอบ [1]
 วันที่เผยแพร่ 14 ส.ค. 2547
 วันที่บันทึกข้อมูล 14 ส.ค. 2547