ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


อาสาดับวิกฤตใต้ พรรณี แก่นสุวรรณว่าที่รองผู้ว่าฯปัตตานี
 ชื่อเรื่อง  อาสาดับวิกฤตใต้ พรรณี แก่นสุวรรณว่าที่รองผู้ว่าฯปัตตานี
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  ข่าวสด
 คอลัมน์ข่าว  เซกชั่น ชีวิตและคุณภาพ
 URL  http://www.matichon.co.th/khaosod.php?sectionid=0309&searchks='&sk='&s_tag=03soc02231247&day=2004/12/23&show=1
 เนื้อหา

พรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประเดิมเป็นว่าที่รองผู้ว่าฯหญิงคนแรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ว่าที่รองผู้ว่าฯปัตตานี แทนที่คนเก่า สุนทร ฤทธิภักดี ที่เสียชีวิตจากเหตุกระสุนปืนปริศนา

ตามแนวคิดของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ (กอ.สสส.จชต.) ที่ส่งตรงถึงมหาดไทยต้นสังกัด

หวังใช้รองผู้ว่าฯหญิง มาช่วยแก้วิกฤตใต้

งานหลักคือการประสานดูแลกลุ่มแม่บ้านมุสลิม!!

อายุ 55 ปี แต่งงานกับนายสุทธิพงศ์ แก่นสุวรรณ

รัฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาฯ และสังคมวิทยามหาบัณฑิต(ประชากรศาสตร์) จุฬาฯ

เป็นนักวิจัยผู้ช่วย สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ก่อนย้ายมาทำงานที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ขยับเข้าส่วนกลางเป็นผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ

เดือนต.ค.2547 ขึ้นเป็นรองผู้ว่าฯอำนาจเจริญ

ทำงานได้เพียง 3 เดือน ก็ถูกโยกมาเป็นรองผู้ว่าฯปัตตานี

ทำงานใกล้ชิดกับศิวะ แสงมณี รองผอ.กอ.สสส.จชต. เพราะเป็นสิงห์ดำ มาด้วยกันแต่คนละรุ่น

ผลงานการจัดทำโครงการจัดอบรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิม เข้าตาผู้ใหญ่จึงถูกชักชวนมาทำงานภาคใต้ตามไอเดีย กอ.สสส.จชต.

แต่สุดท้ายขอเสนอตัวมาเอง หวังมาช่วยดูแลความเป็นอยู่ของกลุ่มสตรีและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งๆที่ไม่เคยไปรับราชการในพื้นที่ภาคใต้มาก่อน

นับถือ-นับถือ

 วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2547
 วันที่บันทึกข้อมูล 23 ธ.ค. 2547