ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


หลีเป๊ะอนุรักษ์พิธีลอยเรือชาวเล
 ชื่อเรื่อง  หลีเป๊ะอนุรักษ์พิธีลอยเรือชาวเล
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 คอลัมน์ข่าว  ภูมิภาค
 URL  https://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNekUzTVRBMk1nPT0=§ionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE9TMHhNQzB4Tnc9PQ==
 เนื้อหา สตูล - ชาวเลอูรักลาโว้ย บนเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ร่วมกับ อบต.เกาะสาหร่าย โดยนายทวี ศรีอำภรณ์ ปลัด อบต.เกาะสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เกาะสาหร่าย, นายมูฮำหมัดชุกรี บุกโล ผอ.กองการศึกษา อบต.เกาะสาหร่าย จัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยเรือเกาะหลีเป๊ะ อนุรักษ์ประเพณีลอยเรือของชาวเล และส่งเสริมความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่

โดยชาวบ้านร่วมกันทำพิธีลาทวดโต๊ะฮีรี ที่ชาวเลบนเกาะนับถือและศรัทธามากว่า 100 ปี นำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมาถวาย หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้านจะร่วมกันออกไปหาต้นกก ต้นระกำ มาประกอบเป็นเรือสำเภาขนาดเล็ก ใส่อาหาร และสิ่งของ (สิ่งไม่ดี) ลอยไปกับทะเล มีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมนับพันคน (หน้า 6)
 วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 18 ต.ค. 2562