ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


เลขาฯ ศอ.บต. เดินหน้าประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรที่ดินแก่ประชาชน
 ชื่อเรื่อง  เลขาฯ ศอ.บต. เดินหน้าประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรที่ดินแก่ประชาชน
 ผู้เขียน  MGR Online
 แหล่งข่าวหลัก  ผู้จัดการ
 คอลัมน์ข่าว  ภาคใต้ : ข่าวภาคใต้
 URL  https://mgronline.com/south/detail/9620000100638
 เนื้อหา ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต. เดินหน้าประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรที่ดินให้แก่ประชาชน และสำรวจออกโฉนด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรที่ดินให้แก่ประชาชน และสำรวจออกโฉนด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และ 4 อำเภอ จ.สงขลา โดยมี นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี นายสิทธิพล อะหมะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมน่านเจ้า โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสืบเนื่องจากปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นการครอบครองที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้กำหนดแผนงานการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวาระเร่งด่วน เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาความเดือดของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยรวบรวมข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรที่ดินทำกินของประชาชนประเภทต่างๆ รวมทั้ง เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ศอ.บต. จึงได้จัดการประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรที่ดินให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ขึ้น

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนงาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านต่างๆ ซึ่งได้ขับเคลื่อนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และพร้อมจะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปในปี 2563 ทั้งนี้ ส่วนที่สำคัญคือการสร้างความเท่าเทียม การเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานของพี่น้องประชาชน โดยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ปัญหาหลักๆ คือ ที่ดินทำกินที่มีปัญหายาวนาน โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ที่หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ข้อต่อก็จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการที่ดิน ด้วยการสำรวจที่ดินทำกินในพื้นที่ให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และที่สำคัญคือการคืนสิทธิที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนให้สามารถมีพื้นที่ทำกินได้ต่อไป

 
 ภาพประกอบ [1]
 ภาพประกอบ [2]
 ภาพประกอบ [3]
 วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 21 ต.ค. 2562