ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


Pouring rain, flooding in Narathiwat
 ชื่อเรื่อง  Pouring rain, flooding in Narathiwat
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  Bangkok Post
 คอลัมน์ข่าว  General
 URL  https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1806774/pouring-rain-flooding-in-narathiwat
 เนื้อหา NARATHIWAT: Flooding was reported in 11 out of 13 districts of this southern border province on Monday, affecting about 30,000 people in 209 villages. The floods were caused by torrential rain and overflow from the Sungai Kolok and Bang Nara rivers. Narathiwat governor Ekarat Leesen said rainfall was overwhelming in Sungai Kolok and Cho Airong districts, the Public Relations Department reported. Other severely flooded districts included Sukhirin, Sungai Padi and Rangae. People from five evacuated communities in Sungai Kolok were being accommodated at Thesaban 4 School in the district. Police stations were also opened to flood-affected people seeking shelter. Officials were continuing to move flood victims to safe ground, and distributing food, drinking water and other necessities. As of Monday morning, about 30,000 people in 209 villages were affected, officials said.
 ภาพประกอบ [1]
Residents wade through floodwater at Ban Bo Thong of tambon Tanyongmat in Rangae district, Narathiwat, on Monday morning. (Photo by Waedao Harai)
 วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 2 ธ.ค. 2562