ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ห่วงใย โรงเรียนน้ำท่วม ย้ำผู้บริหาร ครู เตรียมพร้อม แจ้งการเปิดปิด
 ชื่อเรื่อง  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ห่วงใย โรงเรียนน้ำท่วม ย้ำผู้บริหาร ครู เตรียมพร้อม แจ้งการเปิดปิด
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  สยามรัฐ
 คอลัมน์ข่าว  ภูมิภาค
 URL  https://siamrath.co.th/n/118639
 เนื้อหา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2)เปิดเผยว่า กรณีสภาวะฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลา5 วัน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ให้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านการเดินทางของครู นักเรียน และป้องกันความเสียหายของวัสดุ อุปกรณ๋ ครุภัณฑ์ ต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำป่าไหลหลาก อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้มีการเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูง ระมัดระวังการใช้ระบบไฟฟ้า ต่างๆในโรงเรียน พร้อมนี้ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมโรงเรียน พร้อมย้ำให้ผู้บริหารโรงเรียนประเมินสถานการณ์ ว่า สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้หรือไม่ หากต้องปิดโรงเรียนขอให้แจ้งให้เขตพื้นที่ทราบด้วยว่าเพราะน้ำท่วมโรงเรียนหรือเส้นทาง และให้สำรวจความเสียหายของอาคารเรียน รวมทั้งความเดือนร้อนของนักเรียน เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สพป.นราธิวาส เขต 2 มีโรงเรียนที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมจำนวน 15 โรงเรียนดังนี้ อ.สุไหงโก-ลก จำนวร 4โรง ได้แก่ รร.บ้านกวาลอซีรา รร.บ้านมูโน๊ะ รร.บ้านกูแยอีแก รร.ย้านตือระมิตรภาพที่172 อ.สุไหงปาดี จำนวน 7 โรง ได้แก่ รร.บ้านบาโงฮูมอ รร.อิลามบำรุง รร.วัดประดิษฐ์บุปผา รร.บ้านสายะ รร.บ้านบือราแง รร.บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ รร.บ้านตาเซะใต้ อ.แว้ง จำนวน 1โรง ได้แก่ รร.บ้านยะหอ อ.ตากใบ จำนวน 3 โรง ได้แก่ รร.บ้านตาบา รร.วัดสิทธิสารประดิษฐ์ และ รร.บ้านปลักปลา ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะน้ำไหลบ่า เข้าอาคารเรียน สนามหน้าอาคารเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนได้เตรียมรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วตามคำแจ้งเตือนของเขตพื้นที่
 ภาพประกอบ [1]
 ภาพประกอบ [2]
 ภาพประกอบ [3]
 วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 2 ธ.ค. 2562