ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


ทหารพราน 45 ลุยซับน้ำตาชาวบ้านประสบอุทกภัยที่ระแงะ
 ชื่อเรื่อง  ทหารพราน 45 ลุยซับน้ำตาชาวบ้านประสบอุทกภัยที่ระแงะ
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  สยามรัฐ
 คอลัมน์ข่าว  ภูมิภาค
 URL  https://siamrath.co.th/n/118629
 เนื้อหา วันที่ 2 ธ.ค.62 จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในห้วง 5 วันที่ผ่านมา โดยท้องฟ้ายังคงมีเมฆฝนปกคลุมและตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้ง 13 อำเภอ ล่าสุด พ.อ.ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมกำลังพลของฝ่ายกิจการพลเรือนได้นำถุงยังชีพจำนวนหนึ่ง ลุยน้ำท่วมในพื้นที่ บ.บ่อทอง ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรรวมทั้งบ้านเรือนของราษฎรจนบางหลังพังเสียหาย ไร้ที่อยู่อาศัย ต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน อีกทั้งเส้นทางสัญจรไป-มาในหมู่บ้านถูกตัดขาด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดย อ.ระแงะ พื้นที่ 7 ตำบล 49 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระลอกแรกนี้ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.นราธิวาส ล่าสุดขณะนี้ จากรายงานที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มแต่ละอำเภอได้แจ้งตรงเข้ามายัง จ.นราธิวาส โดยสภาวะน้ำท่วมได้ขยายวงกว้างแล้วรวม 4 อำเภอคือ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.สุไหงปาดี และ อ.ระแงะ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดนราธิวาสขอชี้แจงช่องทางหลักของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องคือศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 แต่ละอำเภอ รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเชื่อมโยงการประสานงานทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพภายใต้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 ส่วนการแจกถุงยังชีพ มีนโยบายพิจารณาตามความรุนแรงของสถานการณ์ หรืออย่างน้อยต้องท่วมมาแล้วมากกว่า 3 วัน ส่วนแนวทางการแจกถุงยังชีพ ขอให้แต่ละชุมชนหมู่บ้านไปทำประชามติว่า ครัวเรือนใดที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับต้นๆ โดยพิจารณาจากผู้มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนเป็นหลัก เนื่องจากถุงยังชีพมีจำกัด อีกทั้งหากหน่วยงานภายนอกมีความประสงค์จะมอบถุงยังชีพหรือการช่วยเหลือใดๆขอให้ประสานมายังศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 แต่ละอำเภอเท่านั้นเพื่อจะได้บริหารจัดการให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าถึงและเท่าเทียม สำหรับเกษตรกรที่ทำสวน ปศุสัตว์และประมง ขอให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยก่อนการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ กรณีแจ้งภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆในทุกกรณี ทั้งนี้ทางจังหวัดขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้งดเว้นการเล่นน้ำในแม่น้ำทุกแห่งในห้วงการเกิดอุทกภัยอย่างเด็ดขาด ที่สำคัญงดเชื่อข่าวลือกรณีเขื่อนมาเลเซียแตกหรือมาเลย์ปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากกระแสน้ำที่จะไหลมาจากมาเลเซียเป็นเพียงแม่น้ำสายเล็กๆ และเส้นทางไหลของน้ำจากเขื่อนในประเทศมาเลเซียจะไหลลงสู่แม่น้ำของมาเลเซียเท่านั้น ไม่มีช่องทางใดที่จะไหลเข้ามาในแม่น้ำโก-ลกอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้เน้นย้ำว่า กรณีที่มีข่าวลือใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอผ่านทางสังคมออนไลน์ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องจากศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 เท่านั้น
 ภาพประกอบ [1]
 ภาพประกอบ [2]
 ภาพประกอบ [3]
 ภาพประกอบ [4]
 วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 2 ธ.ค. 2562