ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


สพป.นราฯ เขต 2 ห่วงน้ำท่วม 15 โรงเรียน
 ชื่อเรื่อง  สพป.นราฯ เขต 2 ห่วงน้ำท่วม 15 โรงเรียน
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  ช่อง9ออนไลน์
 คอลัมน์ข่าว  ภูมิภาค
 URL  https://tna.mcot.net/view/PWTHig6
 เนื้อหา นราธิวาส 2 ธ.ค.- ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ห่วงปัญหาน้ำท่วมกระทบแล้ว 15 โรงเรียน 4 อำเภอ แม้ส่วนใหญ่เตรียมรับมือไว้แล้วขนย้ายอุปกรณ์ขึ้นที่สูง แต่กำชับให้เฝ้าระวังระดับน้ำอาจสูงอีก นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นราธิวาส เขต 2 กล่าวว่า สพป.นราธิวาส เขต 2 มีโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วม 15 แห่ง ประกอบด้วย อ.สุไหงโก-ลก 4 แห่ง (โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ โรงเรียนบ้านกูแยอีแก โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172) อ.สุไหงปาดี 7 แห่ง (โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ โรงเรียนอิลามบำรุง โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา โรงเรียนบ้านสายะ โรงเรียนบ้านบือราแง โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ โรงเรียนบ้านตาเซะใต้) อ.แว้ง 1 แห่ง (โรงเรียนบ้านยะหอ) และ อ.ตากใบ 3 แห่ง (โรงเรียนบ้านตาบา โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ และโรงเรียนบ้านปลักปลา ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะน้ำไหลบ่าเข้าอาคารเรียน สนามหน้าอาคารเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนได้เตรียมรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วตามคำแจ้งเตือนของเขตพื้นที่ อย่างไรก็ตาม นายสุพจน์ ได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำไว้ตลอดเวลา หากระดับน้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์หรือนักเรียนรายใดบ้านเรือนถูกน้ำท่วม เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เร่งให้การช่วยเหลือ.-สำนักข่าวไทย
 ภาพประกอบ [1]
 ภาพประกอบ [2]
 วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 3 ธ.ค. 2562