ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


นราฯจม
 ชื่อเรื่อง  นราฯจม
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 คอลัมน์ข่าว  ข่าวหน้า 1
 URL  https://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdPVEF6TVRJMk1nPT0=§ionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE9TMHhNaTB3TXc9PQ==
 เนื้อหา น้ำล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมจังหวัดนราธิวาส หลังฝนตกหนักติดต่อกัน หลายวัน โดยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 อำเภอ เดือดร้อนกว่า 3 หมื่นคน โรงเรียน 15 โรง ปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. (หน้า 1 กรอบ ตจว.)
 ภาพประกอบ [1]
 วันที่เผยแพร่ 3 ธ.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 4 ธ.ค. 2562