ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


ต้านท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 หลังศักดิ์สยามสั่งลุย
 ชื่อเรื่อง  ต้านท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 หลังศักดิ์สยามสั่งลุย
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  มติชนออนไลน์
 คอลัมน์ข่าว  นิวส์มอนิเตอร์
 URL  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1784583
 เนื้อหา แกนนำชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยืนยันไม่ต้องการให้เกิดโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 ขึ้นในพื้นที่ หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเดินหน้าผลักดันทั้งท่าเรือน้ำลึกปากบาราและท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 วันที่ 4 ธ.ค. 62 ความคืบหน้ากรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมปัดฝุ่น ผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 และโครงการท่าเรือปากบารา โดยได้มอบหมายให้นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ไปดำเนินการประสานเจรจากับประชาชนในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจแผนการดำเนินโครงการท่าเรือสงขลา 2 และโครงการท่าเรือปากบารา พร้อมยืนยันว่า โครงการนี้จำเป็นจะต้องเกิดขึ้น โดยจะใช้ระบบรางเชื่อมต่อท่าเรือทั้ง 2 แห่ง ซึ่งจะช่วยให้ระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกสามารถประหยัดเวลาได้มาก สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจได้อย่างมากนั้น ล่าสุดทางตัวแทนชาวบ้าน ในเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและเครือข่ายสมาคมรักษ์ทะเลจะนะ ต่างยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดโครงการนี้ขึ้นในพื้นที่ โดยโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 นั้นมีกำหนดที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ริมทะเล ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ นายรุ่งเรือง ระหมันยะ นายกสมาคมรักษ์ทะเลจะนะ กล่าวว่า ชาวบ้านเชื่อมาตลอดว่า ถึงอย่างไรก็จะต้องมีการผลักดันให้เกิดโครงการท่าเรือน้ำลึก ทั้งสงขลา 2 และ ปากบารา ในจังหวัดสตูลขึ้นมาอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาเป็นเพียงการชะลอโครงการเพื่อให้ชาวบ้านตายใจ และในอำเภอจะนะ ก็ยังมีความพยายามที่จะให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม เมื่อเป็นเมืองอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 ก็ต้องมีการผลักดัน แต่วันนี้ ชาวบ้านมีความเข้มแข็งและมีข้อมูลเพียงพอที่จะทราบว่า ไม่มีประโยชน์ใดๆจากโครงการเหล่านี้ ทั้งยังทำลายวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และความสมบูรณ์ทางทะเลของที่นี่ ซึ่งชาวบ้านยืนยันว่า จะไม่ยอมให้เกิดโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 รวมถึง จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะทะเลจะนะนั้น ขณะนี้มีความสมบูรณ์ ชาวบ้านที่เป็นชาวประมงมีรายได้จากการจับสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ ทรัพยากรสัตว์น้ำของจะนะ เป็นแหล่งอาหารของอาเซียน และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วย ถาวร เสนเนียม มาเจรจากับชาวบ้านนั้น ต้องถามว่า เค้าเหล่านั้นเข้าใจบริบท เข้าใจสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่อย่างไร แค่ไหน
 ภาพประกอบ [1]
 วันที่เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 4 ธ.ค. 2562