ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


เมืองนราฯอ่วม น้ำท่วม ขยายวงกว้าง 11 อำเภอ เดือดร้อน 30,573 คน
 ชื่อเรื่อง  เมืองนราฯอ่วม น้ำท่วม ขยายวงกว้าง 11 อำเภอ เดือดร้อน 30,573 คน
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  มติชนออนไลน์
 คอลัมน์ข่าว  ภูมิภาค
 URL  https://www.matichon.co.th/region/news_1779083
 เนื้อหา วันที่ 2 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.นราธิวาส ว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักในระยะนี้ ล่าสุดบรรยากาศโดยทั่วไป ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสมีแสงแดดส่องจ้า และฝนเริ่มทิ้งช่วง มีตกประปรายในบางพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงของมวลน้ำในพื้นที่ อ.สุคิริน และ อ.แว้ง ได้ไหลลงมาสมทบก่อนระบายสู่ทะเลอ่าวไทยด้าน อ.ตากใบ โดยล่าสุดแม่น้ำสุไหงโก-ลก มีปริมาณน้ำล้นตลิ่ง 2.20 เมตร ส่งผลทำให้น้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรที่ปลูกสร้างอยู่ตลอดแนวริมตลิ่งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขยายเป็นวงกว้างเป็น 23 ชุมชน โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 80-200 เซนติเมตร (ซม.) โดยชุมชนหัวสะพานมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงสุด นอกจากนี้ จากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนักอยู่ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก วัดได้ 353.4 มิลลิเมตร (มม.) รองลงมาในพื้นที่ อ.แว้ง 281.6 มม. ส่วนอำเภอต่างๆ มีปริมาณฝนตกลดหลั่นกันไป แต่ก็ยังส่งผลทำให้มีน้ำท่วมขังขยายเป็นวงกว้าง 11 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.สุไหงปาดี อ.จะแนะ อ.ระแงะ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.ตากใบ อ.ยี่งอ และ อ.เมืองนราธิวาส โดยมีพื้นที่น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน 209 หมู่บ้าน 49 ตำบล 29 เทศบาล มีประชาชนประสบอุทกภัย 16,051 ครัวเรือน รวม 30,573 คน จากการตระเวนสำรวจถนนที่ประชาชนสัญจรไปมาในพื้นที่ อ.แว้ง พบว่าถนนสายบายพาสสุไหงโก-ลก จรดบูเก๊ะตา มีปริมาณน้ำท่วมขังสูงจนยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และมีโรงเรียนบ้านไม้ฝาด ม.8 ต.กายูคละ ถูกน้ำท่วมขังจนทางโรงเรียนได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการฉุกเฉิน นอกจากนี้โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) กายูคละ ก็มีปริมาณน้ำท่วมขังบ้านพักของเจ้าหน้าที่จนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ชั่วคราวบนสำนักงาน
 ภาพประกอบ [1]
 ภาพประกอบ [2]
 ภาพประกอบ [3]
 ภาพประกอบ [4]
 วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2562
 วันที่บันทึกข้อมูล 4 ธ.ค. 2562