ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


มรภ.ยะลาจัดโครงการอัจฉริยภาพ เฟ้น 60 เด็กเก่งเรียนรู้-ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
 ชื่อเรื่อง  มรภ.ยะลาจัดโครงการอัจฉริยภาพ เฟ้น 60 เด็กเก่งเรียนรู้-ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  ข่าวสด
 คอลัมน์ข่าว  รายงานข่าวประจำสัปดาห์
 URL  http://www.matichon.co.th/khaosod.php?sectionid=0313&searchks='&sk='&s_tag=03pro01040448&day=2005/04/04&show=1
 เนื้อหา

ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนตามโครงการอัจฉริยภาพว่า คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนตามโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 60 โครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายภายในจังหวัดยะลา เพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนตามโครงการอัจฉริยภาพ และนำนักเรียนทั้ง 60 คนไปเข้าค่ายเพื่อฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.ตรัง เมื่อวันที่ 29-31 มี.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นจะฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนก่อนไปศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 -22 เมษายน 2548 นี้

ผศ.ไกรสรกล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนในจังหวัดยะลามีความสนใจและชอบวิทยาศาสตร์และเพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการหรือค่ายอื่นๆในระดับประเทศต่อไป ที่สำคัญการพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ประสบการณ์ดีๆ ด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ การเรียนวิทยาศาสตร์แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การดำเนินโครงการนี้ ทางมรภ.ยะลาหวังว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ จะเป็นตัวกระตุ้นความสนใจ และมีส่วนทำให้นักเรียนตัดสินเข้าศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรป้อนให้กับสายงานวิทยาศาสตร์ตามนโยบายการพัฒนากำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี้สามารถกระตุ้นให้ครู อาจารย์ และนักเรียนในสถานศึกษาให้ความสนใจวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นอีกด้วย ผศ.ไกรสรกล่าว

 วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2548
 วันที่บันทึกข้อมูล 4 เม.ย. 2548