ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


เผยโฉมขุนพลการเมือง สู้ศึกอบจ.สงขลา36เขต
 ชื่อเรื่อง  เผยโฉมขุนพลการเมือง สู้ศึกอบจ.สงขลา36เขต
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  โฟกัสภาคใต้
 คอลัมน์ข่าว  คอลัมน์ : เลาะรั้วกองทัพ
 URL  http://www.focuspaktai.com/index.php?cmd=BookArticle.View(BookId=focusweekly;Key= 003826 ;Page=1)
 เนื้อหา

นับถอยหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ในอีก 2 เดือนกว่าๆ แม้ระฆังยกแรกยังไม่ทันดังขึ้น ทว่าการต่อสู้ก็เริ่มดุเดือดแล้ว มีแนวโน้มโผล่ทีมที่ 4 และทีมที่ 5 ตามมาแย่งส่วนแบ่งตลาดทั้ง 36 เขตทั่วจังหวัดสงขลา

การแย่งชิงพื้นที่ 36 เขตเลือกตั้งใน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ขณะนี้มีทีมการเมืองที่พร้อมจะลงสู้ศึกแล้วจำนวน 3 ทีมคือ

ทีมรักสงขลา ของ นายวรวิทย์ ขาวทอง นายก อบจ.คนปัจจุบัน ประกาศไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง มีแต่พรรคพวก อาทิ นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล อดีต รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายถาวร เสนเนียม กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งทุนท้องถิ่นกระเป๋าหนักในจังหวัดอีกหลายรายนำขบวนโดย นายเฉลิมชัย สันติภราภพ นักช็อปปิ้งโรงแรมตัวยงในพื้นที่ภาคใต้ที่มานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษา

การวางหมากในพื้นที่แบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 ประกอบด้วย อ.เมืองสงขลา เขต 1 นายประพืช หนูสวัสดิ์ เขต 2 นายอำนวย เจริญคำ เขต 3 นายนิติ กาลสงค์ เขต 4 นายนริศ ดิสรพงศ์ อ.สิงหนคร เขต 1 นายสุเบส หมัดอุเส็น เขต 2 นายมีชัย นุ่นเหว่า (จ่าเชียร) อ.กระแสสินธุ์ นายเปรม ทองเนื้อแข็ง อ.สทิงพระ ยังไม่ตัดสินใจเพราะมีตัวเลือก 2 คนคือ นายอาพร ทองเมือง และนายปรีชา บำรุงผล อ.ระโนด เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ เขต 2 นายครรชิต เหมรักษ์ เลขา นายวินัย เสนเนียม ส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ มีนายวันชัย ปริญญาศิริ ว่าที่รองนายกคนที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

โซนที่ 2 อ.คลองหอยโข่ง นายอนันต์ หยดย้อย อ.หาดใหญ่ เขต 1 ยังไม่ลงตัวตเนื่องจาก นายล่องหิ้น ทิพย์แก้ว ถูกดูดไปอยู่กับทีมสงขลารักไทย เขต 2 นายประสิทธิ์ บุญราช เขต 3 นายนิมิตร สุวรรณวงค์ เขต 4 นายไชยทัศน์ หนูมี เขต 5 นางอรุณรัตน์ รัตนภูมิ เขต 6 นายทวีศักดิ์ อรัญดร อดีต ส.ท.เทศบาลตำบลคอหงส์ เขต 7 นายโชค กิจฉาโน เขต 8 นายนิทัศน์ วงศ์ธนากุล กำนันตำบลคลองแห เขต 9 นายพยม พรหมเพชร อ.สะเดา เขต 1 นายฉัตรชัย รัตนภูมิ เขต 2 นายศิริพงษ์ ปองผล น้องชายนายบรรจง ปองผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ เขต 3 นายนิมิตร ตันติพยัค มีนายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส ว่าที่รองนายกคนที่ 2 เป็นหัวเรือหลัก

โซนที่ 3 อ.จะนะ เขต 1 นายมนูญ ใบหมะ เขต 2 นายสมาแอ เจ๊ะหมัด เขต 3 นายณัฏชนน ศรีก่อเกื้อ เด็กฝากจากนายกทักษิณ ชินวัตร อ.นาทวี นางยินดี คชาทอง อ.เทพา เขต 1 นายเล็ก ขาวทอง เขต 2 นายหะยีเจ๊ะห์ มูณี อ.สะบ้าย้อย นายอดุลย์ วานิ อ.นาหม่อม นายอาคม ประสมพงศ์ อดีต ส.จ.สอบตกสมัยที่แล้ว มีนายสันทัด หมัดบาซา ว่าที่รองนายกคนที่ 3 ทำหน้าที่พี่เลี้ยง

และโซนที่ 4 อ.บางกล่ำ นายบุญเจอ กัลยาศิร อ.ควนเนียง นายนิมิตร แก้วประดิษฐ์ อดีต ผอ.โรงเรียนเขาพระ อ.รัตภูมิ เขต 1 ต้องทำโพลก่อนระหว่าง จ.ส.ต.จรูญ เรืองฤทธิ์ นายประจักษ์ เพชรบูรณ์ และนายณรงค์ สุวรรณเวหา เขต 2 นายอุทัย ลาพินี มีนายบุญเจอ กัลยาศิริ รับหน้าเสื่อดูแล

ส่วนที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายวิลาศ เกียรติไพบูลย์ นายจิต แก้วบริสุทธิ์ นายเฉลิมชัย สันติภราภพ และนายขอดารี บินเซ็น ตำแหน่งเลขานายกฯคือ นายวีระภณ วงค์เยี่ยมยอด กรรมการสภาทนายความจังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์การหาเสียงวางระบบเหมือนกันทั้งหมดทั้ง 16 อำเภอ เว้นไว้แต่พื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่จะต้องปล่อยให้ศึกเลือกตั้งในเทศบาลนครหาดใหญ่เสร็จสิ้นเสียก่อน โดยให้เหตุผลว่า เกรงว่าประชาชนจะเกิดความสับสน เพราะช่วงเวลาเลือกตั้งใกล้เคียงกัน

ทีมสงขลาพัฒนา ของ นายนวพล บุญญามณี อดีครองนายก อบจ.สงขลา ผู้เปิดฉากแลกหมัดกับเจ้าของเก้าอี้นายกฯคนปัจจุบันมาตั้งแต่ระฆังยังไม่เริ่ม มีเทนเนอร์มือดีอย่าง นายนิพนธ์ บุญญามณี รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ผู้เป็นพี่ชายมานั่งวางแผนการชกให้ทุกขั้นตอน เริ่มเปิดตัวครั้งแรกๆ ก็ได้นักร้องขวัญใจชาวใต้อย่าง เอกชัย ศรีวิชัย มาช่วยหาเสียง ด้วยหวังคะแนนเสียงจากการปฏิบัติการจิตวิทยาของนักร้องลูกทุ่งชื่อกระฉ่อน

รวมทั้งได้แรงหนุนจาก นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีนครสงขลา ไว้วางใจให้ใช้ชื่อทีมสงขลาพัฒนา และยก นายพีระ ตัณติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้มานั่งในแผงบริหารในตำแหน่ง ว่าที่รองนายก อบจ.สงขลาด้วย

ว่าที่ผู้สมัคร ส.จ.ทีมสงขลาพัฒนาทั้ง 36 เขต ประกอบด้วย อ.เมืองสงขลา เขต 1 นายวิชัย กุหลาบวรรณ เขต 2 นายศิริชัย เอกพันธ์ เขต 3 นายนราเดช คำทัปน์ เขต 4 ยังหาผู้สมัครไม่ได้ อ.หาดใหญ่ เขต 1 นายสมนึก พลูศักดิ์ เขต 2 จำนง มหิตพงษ์ เขต 3 นายนิพัทธ์ ศิริรัตน์ เขต 4 นายอนุวัฒน์ ปะทะโม เขต 5 นายวินัย รัตนพันธ์ เขต 6 นายบรรเทิง พุทธศุกร์ เขต 7 นายจรัล ถาวรเจริญ เขต 8 นายประวัติ สวนแก้ว เขต 9 นายอุดมศักดิ์ เก็มเบ็นหมาด

อ.เทพา เขต 1 ยังหาตัวผู้สมัครไม่ได้ เขต 2 น.ส.เยาวลักษณ์ สมยศ อ.สิงหนคร เขต 1 นายฉลอง จิตตะเสโน เขต 2 นายิวสิทธิ์ รุจิเรข อ.สะบ้าย้อย เขต 1 นายเซะ วันแอเลาะ เขต 2 นายหรน สูซะ อ.นาหม่อม นายวินัย กองสวัสดิ์ อ.ควนเนียง นายเสวียง ไชยศิริ อ.รัตภูมิ เขต 1 นายพงศกร หวานแก้ว เขต 2 นายอดุลย์ สงดวง

อ.จะนะ เขต 1 ยังไม่ลงตัว เขต 2 นายชาญกิจ อุทัยรัตน์ เขต 3 นายสราวุธ ล่องนาวา อ.สะเดา เขต 1นายสายัญ สวมทอง เขต 2 นายสัญญา ช่วยสุริยา เขต 3 นายร่อเฉด หมุดลิหมีน อ.ระโนด เขต 1นายคมสัน อุปถัมภ์ เขต 2 นายนรินทร์ สุขจันทร์ อ.กระแสสินธุ์ นายกรวัฒน์ หวานแก้ว อ.สทิงพระ นายสุวัฒน์ นิยมเดชา

ที่ยังไม่ลงตัวนอกจากนี้คือ จะต้องเฟ้นหาว่าที่รองนายกในสายมุสลิมอีก 1 คน รวมทั้ง อ.เมืองเขต 4 ที่ต้องโยก นายนราเดช คำทัปน์ ไปอยู่เขต 3 แทน นายนิติ ล่องนาวา ที่ถูกทีมรักสงขลาดูดไป ส่วนพื้นที่ อ.บางกล่ำ อ.นาทวี อ.คลองหอยโข่ง หากไม่มีตัวดีๆ ให้เลือกความเป็นไปได้ที่จะไม่ส่งมีเปอร์เซนต์สูง

ด้าน สงขลารักไทย ของ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ที่ยังไม่ลงตัวในตำแหน่งว่าที่รองนายกฯก็ถูก นายวีระ มุสิกพงศ์ หรือ นายหัววีระ มาจัดเรียงใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่งว่าที่รองนายกฯ ประกอบด้วย นายคม เรืองกูล รอง นายก อบจ.คนปัจจุบัน นายสมเกียจ กิมาคม อดีต ส.จ.และ ส.ส.สอบตก และนายสาทร สิกกะ อดีตนายก อบจ.สงขลา ที่ปรึกษาประกอบด้วย นายยงยุทธ แสงจันทร์ อดีตรองผู้ว่าฯสงขลา ดูแลทางด้านการปกครอง นายนพดล ชูพูล อดีตศึกษาธิการ จ.สงขลาดูแลเรื่องการศึกษา นายหะสัน หมัดหมาน อดีตอาจารย์ มอ.ปัตตานี และ ดร.เวท ไทยนุกูล ผู้คร่ำหวอดในวงการยางพารา มาดูแลเรื่องยางและสินค้าการเกษตร

ในฐานะผู้จัดการ นายหัววีระ ย้ำกับว่าที่ผู้สมัครทุกคนว่าให้นิ่ง อย่ากังวลกระแสทีมอื่น ห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเด็ดขาด เพราะนั่นหมายถึงการทำให้เสียชื่อเสียงไปถึงพรรคไทยรักไทยด้วย

ขณะที่ พ.อ.สุชาติแสดงความคิดเห็นว่ากระแส บุรีรัมย์รักไทย ที่ประเดิมชนะการเลือกตั้งนายก อบจ.บุรีรัมย์โดยตรงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่่าน ยังคงวัดกระแสทีมสงขลารักไทยยังไม่ได้มากนัก จะต้องดูตัวบุคคลและนโยบายประกอบด้วย ตนเองก็ยังไม่มั่นใจว่าชาวสงขลาจะยอมรับพรรคไทยรักไทยเหมือนกับภาคอีสานหรือไม่ การที่ทีมบุรีรัมย์รักไทยชนะเป็นเพียงยาหอมให้กับสงขลารักไทยเท่านั้นเอง

กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ และ นายภูมิธรรม เวชยชัย คีแมนคนสำคัญรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ และอยู่ในระดับตัดสินใจได้ของพรรคไทยรักไทยลงมาประชุมคณะทำงานที่โรงแรม เจ.บี.อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการลงมาเก็บข้อมูลเพื่อตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่า จะตัดสินใจสนับสนุนทีมไหน

แหล่งข่าวในพรรคไทยรักไทยเปิดเผยกับ โฟกัสภาคใต้ ว่าเป็นการลงมาเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นว่า พรรคไทยรักไทยจะเลือกทีมไหนระหว่าง ทีมสงขลารักไทย กับทีมรักสงขลา

ยังไม่ฟันธงว่าจะเลือกทีมไหน แต่คิดว่าไม่น่าจะเกินปีใหม่ผลจะออกมาอย่างชัดเจน แหล่งข่าวกล่าวและว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดทีมใหม่ ซึ่งส่งเฉพาะทีมผู้บริหาร แต่ไม่ได้มาจากคนของทีมสงขลารักไทยและทีมรักสงขลา โดยจะส่งในนามของพรรคไทยรักไทยโดยตรงเลย

ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุด นายบัณฑิต วรรณวิโรจน์ ส.จ. อ.หาดใหญ่ เขต 1 ที่ตกสำรวจจากทีมรักสงขลา ได้หันมาตั้งทีมของตัวเองขึ้นใหม่ โดยใช้ทีมว่า ทีมประชาร่วมใจ และจะส่งเฉพาะฝ่ายสภาเท่านั้น

 วันที่เผยแพร่ 29 ธ.ค. 2546
 วันที่บันทึกข้อมูล 28 ม.ค. 2547