ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


3จว.สะท้อนวิกฤติรัฐ หมอแวฝ่าเบอร์2 คะแนนสูงสุดภริยา-น้องส.ส.เป็นส.ว.สมใจ เจ้าของรร.ใหญ่ภูเก็ตปัตตานีเฮ
 ชื่อเรื่อง  3จว.สะท้อนวิกฤติรัฐ หมอแวฝ่าเบอร์2 คะแนนสูงสุดภริยา-น้องส.ส.เป็นส.ว.สมใจ เจ้าของรร.ใหญ่ภูเก็ตปัตตานีเฮ
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  โฟกัสภาคใต้
 คอลัมน์ข่าว  โฟกัส
 URL  http://www.focuspaktai.com/index.php?file=news&obj=news.view(id=7638)
 เนื้อหา ผลการเลือกตั้ง(คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ) ส.ว.ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีส.ว.ได้ 27 คน เป็นชาย 22 คน หญิง 5 คน ผู้ชนะเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายแพทย์แวฮามาดี แวดาโอะ จ.นราธิวาส อดีตผู้ต้องหาคดีจีไอ.ได้ 97,514 คะแนน น้อยที่สุดคือนายนภา นทีทอง ว่าที่ส.ว.ระนอง 15,672 คะแนน

โดยที่ว่าที่ส.ว.ที่ได้มีผู้ที่เป็นอดีตส.ส.หรือผู้เกี่ยวพันกับนักการเมืองสายประชาธิปัตย์ 8 คน ประกอบด้วย นายพิชัย บุณยเกียรติ,นายตรีพล เจาะจิตต์,นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง,นายประวิช นิลวัชรมณี,นายฉัตรชัย พะลัง,นายทิพวรรณ พัฒโน,นายอนันต์ ทองแก้ว และนพ.ปกิจ อัตโถปกรณ์ ขณะที่ นางอาลีเมาะ อุตรสินธุ์ ภริยานายอารีเพ็ญ แกนนำกลุ่มวะดะห์ เป็นว่าที่ส.ว.กับนายวิฑูรย์ กรุณา ที่เกี่ยวพันกับพรรคไทยรักไทย

ส่วนว่าที่ส.ว.สายนักธุรกิจ ที่โดดเด่นคือกลุ่มธุรกิจโรงแรมใหญ่ที่ภูเก็ตและปัตตานี อาทิ นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ถาวรว่องวงศ์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

'หมอแว'ผ่าเลขอรหันต์สู่แชมป์ภาคใต้
นายแวฮามาดี แวดาโอะ กล่าวถึงผลการเลือกตั้งว่า รู้สึกพอใจกับคะแนน แต่ที่คาดหมายอยู่ที่หลักแสน ผลการเลือกตั้งนั้น ตนดูผลโนโหวตเมื่อวันที่ 2 เมษายนเป็นหลัก คิดว่าคะแนนตรงนั้นเป็นคะแนนที่ตนได้รับ และเนื่องจากว่ามีผู้มาใช้สิทธิเพียง 65%
ด้วยเหตุผลที่ว่าประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายต่อการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นประชาชนส่วนหนึ่งที่อยู่มาเลเซียไม่กลับมาเลือกตั้ง ซึ่งแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา และผลจากเหตุการณ์ความไม่สงบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนไม่ออกมาเลือกตั้ง

ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่ผลคะแนนไม่ถึงที่กำหนด อาจเนื่องมาจากตนไม่มีโอกาสได้ออกไปแนะนำตัวเพราะตนได้หมายเลข 2 ตรงกับหมายเลขของพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งจะสร้างความสับสนต่อบางพื้นที่ ได้มีเพียงการโทรศัพท์ไปยังคนรู้จัก และให้ทีมงานช่วยอีกแรง

"ผมเจอคลื่นสึนามิทางการเมืองคือการซื้อเสียง มีผลต่อจำนวนคะแนนที่ได้รับ เพราะว่าบางพื้นที่ตั้งตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่ง แต่ผลที่ได้คะแนนกลับลดลงมาก"หมอแว กล่าวและว่า สิ่งที่อยากทำ เมื่อได้เป็นส.ว.คือให้ประชาชนสะท้อนปัญหา ส่วนตนจะช่วยผลักดัน

เมื่อคืนวัน(19เม.ย.)ได้คุยกับเครือข่ายประชาชนว่าจะจัดเวทีประชาชนเพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางการทำงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน ซึ่งได้เคยคุยมาก่อนอยู่แล้ว

หมอแว กล่าวถึงการแบ่งฝ่ายทางการเมืองของส.ว.ว่า ได้มีคนทาบทามตั้งแต่ต้นว่า จะให้การสนับสนุนรูปแบบต่างๆ แต่ได้ปฏิเสธข้อเสนอนั้น เพราะว่าเมื่อตัดสินใจทำงานตรงจุดน้ีแล้ว ผู้ที่จะกำหนดเราก็คือประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายหลักของการทำงานคือการทำงานเพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ให้ความสนใจนอกเหนือจากประเด็นทั่วไป เช่น ถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจที่นี่ถือว่า เป็นประเด็นรอง ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นเพราะที่นี่คิดอย่างเดียวว่า พรุ่งนี้จะมีชีวิตหรือเปล่า จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เมื่อออกขากบ้านชีวิตจะปลอดภัยแค่ไหน เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นหลักที่จะเข้าไปผลักดัน

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเพราะเกรงว่าประชาชนจะตั้งความหวังสูงเกินไป เพราะตนได้พูดเสมอว่า การแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส.ว.ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ส.ว.เป็นเพียงยาพารา เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเท่านั้นเอง ช่วยบรรเทาแต่ให้รักษาให้หายทั้งหมดไม่ได้

ต่อข้อถามถึงแนวทางการทำงานนั้น หมอแวบอกว่า ขณะนี้ในเนื้อหาการทำงานยังไม่ได้กำหนด เพราะให้ความสำคัญในรูปแบบ ซึ่งจะมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นก่อน โดยเริ่มจากจังหวัดนราธิวาสแล้วจึงประสาน ส.ว.ในพื้นที่ต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่รู็จักกันอยู่แล้ว

หมอแว ยังกล่าวว่า ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดเป็นเรื่องใหญ่ เป็นนโยบายแห่งชาติที่ควรร่วมกันแก้ไข ลำพังแรงของ ส.ว.คงไม่พอ เพราะบทบาทของ ส.ว.มีเพียงไม่กี่ข้อ
ชี้ผล3จังหวัดสะท้อนวิกฤติรัฐ

รศ.ดร.ศรีสมภพ มานะรังสรรค์ รองคณบดี คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี ตั้งข้อสังเกตุต่อผลการเลือกตั้งส.ว.จังหวัดปัตตานีว่า ผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เป็นคน
มุสลิม แต่ได้รับความนิยมทั้งจากไทยพุทธและมุสลิม ซี่งอาจจะได้ฐานเสียงจากประชาธิปัตย์ เป็นคนที่ทำกิจกรรมสังคม และคะแนนนิยมส่วนตัว ขณะที่คนที่ได้อันดับสองและสาม จะได้คะแนนจากปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนา เป็นฐานเสียงที่เหนียวแน่น เป็นกลุ่มเป็นก้อน

"ผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า นโยบายของรัฐบาลยังติดลบ ถ้าไทยรักไทยลงมาก็ยังแพ้เหมือนเดิม ยิ่งผู้สมัครส.ส.บางเขตที่ไม่มีคู่แข่ง โอกาสยากที่จะได้ เพราะคนในสามจังหวัดปฏิเสธพรรคไทยรักไทย" รศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าว

ขณะที่แหล่งข่าวที่เป็นนักวิชาการ มอ.ปัตตานีและเป็นกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ฯ(กอส.) กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้สมัครส.ว.ครั้งนี้หากเทียบกับครั้งก่อน ไม่ด้อยกว่ากัน
บางคนก็เป็นคนในพื้นที่ ที่รู้ปัญหาเป็นอย่างดี ซึ่งการเลือกตั้งมีการใช้เงินซื้อมากในปัตตานี เช่นเดียวกับยะลาและนราธิวาส เพียงแต่คนที่ใช้เงินไม่ได้รับเลือก รวมทั้งการสนับสนุนจากพรรคการเมืองทั้งประชาธิปัตย์และไทยรักไทย ยกเว้นหมอแวที่เป็นความนิยมจากชาวบ้านจริงๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครบางคนก็มุ่งเจาะฐานเสียงมุสลิมอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง ทั้งที่ชื่อเสียงและฐานการเมืองเดิมมีสูง จากกลุ่มวะดะห์อย่าง พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา บุตรีนายเด่น โต๊ะมีนา อดีตส.ว.และส.ว.หลายสมัย รวมทั้งนายสุดิน ภูยุทธานนท์ หรือ
นายนิรมาน สุไลมาน ขณะที่คนที่เคยเป็นอดีตผู้ต้องหาอย่างหมอแวกลับชนะท่วมท้น ทิ้งห่างภรรยานายอารีเพ็ญ อุตรสินธ์ที่ได้อันดับสองกว่า 2 เท่า

"หมอแวเป็นคนที่สังคมต้องการ เพราะทำงานกับประชาคม หากว่าคนที่ได้ ได้ทำงานร่วมกันทั้งคุณอนุศาสน์ จากปัตตานี และคุณอับดุลเลาะห์ จากยะลาจะมีส่วนในการแก้ปัญหาในสามจังหวัดได้มาก โดยการจัดเวทีประชุม หาข้อเสนอต่อรัฐบาล"คะแนนว่าที่ส.ว.ใต้

สำหรับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการมี ดังนี้
จ.นครศรีธรรมราช ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง : 1,081,334 คน มี ส.ว. 5 คน 1. นายพิชัย บุณยเกียรติ (45 ปี/ปริญญาโท/ทนายความ อดีตรองนายกอบจ.นครฯ และน้อง
ชายนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตส.ส.ปชป.) 47,023 คะแนน 2. นายตรีพล เจาะจิตต์ (61 ปี/ปริญญาโท/อดีตอธิการบดี และอดีตส.ส.ปชป.) 42,267 คะแนน 3. นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ (อดีตผู้ว่าฯนครและสงขลา) 33,015 คะแนน 4. นายวิทูร กรุณา (50 ปี/ปริญญาโท/ธุรกิจ อดีตดาราและอดีตผู้สมัครส.ส.ทรท.2549) 31,528 คะแนน และ 5. นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง (43 ปี/ปริญญาโท อดีตส.ส.ปชป.และน้องสาวดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ) 29,996 คะแนน

จ.กระบี่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 267,140 คน มี ส.ว. 1 คน ได้ นายอภิชาติ ดำดี (46 ปี/ปริญญาโท/สื่อสารมวลชน เป็นนักพูด พิธีกรทีวี เจ้าของรายการผู้ใหญ่บ้านดำดี) 52,696 คะแนน

จ.พังงา ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 173,434 คน มี ส.ว. ได้ นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ (42 ปี/ปริญญาตรี/อดีตสมาชิกสภาอบจ.เขตอ.ท้ายเหมือง) 25,980 คะแนน

จ.ภูเก็ต ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 203,346 คน มี ส.ว. 1 คน ได้ นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ถาวรว่องวงศ์ (53 ปี ปริญญาโท เจ้าของธุรกิจโรงแรมเครือกะตะ กรุ๊ป ภริยานายประมุข อัจฉริยะฉาย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต) 34,142 คะแนน

จ.สุราษฎร์ธานี ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 671,280 คน มี ส.ว. 3 คน 1 พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ (60 ปี/ปริญญาโท อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9 ได้ 56,055 คะแนน 2 พล.ต.ต.ภูวดล กระแสอินทร์ (61 ปี/ปริญญาโท/ข้าราชการบำนาญ) 41,754 คะแนน 3 นายประวิช นิลวัชรมณี (65 ปี/ปริญญาโท อดีตส.ส.ปชป.) 31,532 คะแนน

จ.ระนอง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 111,110 คน มีส.ว.1 คน ได้ นายนภา นทีทอง (45 ปี/ปริญญาตรี/ทนายความ) 15,672 คะแนน

จ.ชุมพร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 344,727 คน ได้ ส.ว.1 คน นายฉัตรชัย พะลัง (48 ปี/ปริญญาตรี/รับจ้าง,เกษตรกร เป็นน้องนายสุวโรช พะลัง อดีตส.ส.ปชป.) 59,127 คะแนน

จ.สงขลา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 910,761 คน มีส.ว. 4 คน 1 พ.ต.อ.สุรินทร์ ปาลาเร่ (59 ปี/ปริญญาโท อดีตผู้บังคับการตม.สงขลา ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้ 53,650 คะแนน
2 รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงษ์ (58 ปี/ปริญญาเอก อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 44,276 คะแนน 3 . นางทิพวรรณ พัฒโน (42 ปี/ปริญญาตรี ภริยานายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และอดีตส.ส.ปชป.) 41,487 คะแนน และ 4. นายอนันท์ ทองแก้ว (51 ปี/ปริญญาตรี/ทนายความ และอดีตเทศมนตรีเมืองสงขลา) 32,777 คะแนน

จ.สตูล ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 186,634 คน ส.ว.1 คนได้นายสุริยา ปันจอร์ (64 ปี/ปริญญาตรี/ข้าราชการบำนาญ อดีตนายอำเภอในจังหวัดสตูล และเคยสมัครส.ว.ครั้งก่อนที่แพ้
พล.อ.หาญ ลีลานนท์) 33,983 คะแนน

จ.ตรัง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 422,428 คน ส.ว. 2 คน ได้1. นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ (53ปี/ปริญญาตรี/แพทย์ และอดีตส.ส.ปชป.) 81,351 คะแนน 2 นายชวลา สัมพันธรัตน์
(58 ปี/ปริญญาเอกเทียบเท่า/อดีตข้าราชการ) 44,133 คะแนน

จ.พัทลุง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 366,258 คน มีส.ว. 2 คน ได้ 1. นางนาที รัชกิจประการ (47 ปี/ปริญญาโท/ธุรกิจส่วนตัว) 68,777 คะแนน 2 นายเจริญ ภักดีวานิช (61 ปี/ปริญญาตรี
อดีตข้าราชการกระทรวงศึกษาและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคชาติไทย) 43,677 คะแนน

จ.ปัตตานี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 407,707 คน มีส.ว.2 คน ได้ 1.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล (45 ปี/ปริญญาโท เจ้าของโรงแรมชี.เอส.ปัตตานี แห่งกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ และเป็น
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี) 63,432 คะแนน 2 นายนิมุคตาร์ วาบา (55 ปี/ปริญญาตรี/ผู้บริหารโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม) 46,708 คะแนน

จ.ยะลา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 301,196 คน ได้ส.ว.1 คน นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ (57 ปี/ปริญญาโท/นักวิชาการ) 44,622 คะแนน

จ.นราธิวาส ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 449,400 คน มีส.ว. 2 คน 1.นายแวฮามาดี แวดาโอะ (44 ปี/ปริญญาตรี/เเพทย์ อดีตผู้ต้องหาคดีจีไอ.) 97,514 คะแนน 2 นางฮาลีเมาะ อุตรสินธุ์ (51 ปี/ปริญญาโท ภริยานายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ อดีตส.ส.ไทยรักไทย และแกนนำกลุ่มวะดะห์) 30,096 คะแนน
 วันที่เผยแพร่ 24 เม.ย. 2549
 วันที่บันทึกข้อมูล 3 พ.ค. 2549