ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


เสริมกำลังทหารดูแลความปลอดภัยคนงานฟาร์มในพระราชดำริ
 ชื่อเรื่อง  เสริมกำลังทหารดูแลความปลอดภัยคนงานฟาร์มในพระราชดำริ
 ผู้เขียน  สำนักข่าวไทย
 แหล่งข่าวหลัก  โทรทัศน์ช่อง 9
 คอลัมน์ข่าว  ข่าวในประเทศ
 URL  http://www.mcot.net/
 เนื้อหา คนงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดยะลา มีหน่วยทหารเข้าดูแลความปลอดภัย หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบยิง 3 คนงานในโครงการฯ ที่ปัตตานี เสียชีวิต

นายบูฆอรี  ดือลามะ เจ้าหน้าที่บริหารงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา เปิดเผยว่า เหตุการณ์คนร้ายลอบยิงคนงานในฟาร์มตัวอย่างฯ ที่จังหวัดปัตตานี ทำให้มีคนงานเสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 3 ราย เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ขณะนี้มีหน่วยทหารเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้คนงานตามเส้นทางที่มาปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้คนงานระมัดระวังตัวด้วยเช่นกัน โดยให้เดินทางกันเป็นกลุ่มและไปในเส้นทางเดียวกัน รวมทั้งหมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติ ซึ่งในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ที่จังหวัดยะลา มีคนงานทั้งหมด 147 คน เป็นชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าธง และ ต.วังพญา  อ.รามัน

นายบูฆอรี กล่าวว่า ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้แบ่งกิจกรรมเป็น 4 โครงการหลัก ๆ คือ ด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะนม ปัจจุบันมี 300 ตัว เมื่อมีผลิตภัณฑ์นมที่เพียงพอก็จะจัดตั้งโรงงานแปรรูปนมเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีแผนเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น ไก่เบตง เป็ดไข่ ไก่พื้นเมือง ส่วนด้านประมง เลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง ปลาทับทิม และอนาคตจะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว ปลาจาระเม็ด เพื่อให้ท้องถิ่นได้บริโภค สำหรับการเกษตร ส่งเสริมปลูกพืชผัก เช่น ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง รวมทั้งแผนผลิตก้อนเชื้อเห็ด การทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มและเป็นตัวอย่างให้เกษตรกร

 ภาพประกอบ [1]
 วันที่เผยแพร่ 21 มี.ค. 2550
 วันที่บันทึกข้อมูล 21 มี.ค. 2550