ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


นอภ.เมืองยะลาเรียกประชุมทุกหน่วยพื้นที่ป้องกันคนนอกป่วน
 ชื่อเรื่อง  นอภ.เมืองยะลาเรียกประชุมทุกหน่วยพื้นที่ป้องกันคนนอกป่วน
 ผู้เขียน  ผู้จัดการออนไลน์
 แหล่งข่าวหลัก  ผู้จัดการ
 คอลัมน์ข่าว  ภูมิภาค
 URL  http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9510000012755
 เนื้อหา  นายอำเภอเมืองยะลาเรียกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ.ในพื้นที่ใช้กฎเหล็กป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่
       
       วันนี้ (31 ม.ค.) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา นายนฤพล แหละตี นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยปลัดอำเภอที่รับผิดชอบในแต่ละตำบล ได้เรียกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. ในพื้นที่ อ.เมือง กว่า 200 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบที่ทางจังหวัดได้ข้อตกลงตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 ม.ค.51 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รองผอ.รมน.จว.ยล./รอง.ผวจ.ยล.เป็นประธานในการประชุม
       
       ส่วนในการประชุมในวันนี้ นายนฤพล แหละตี นายอำเภอเมืองยะลา ได้ทำการชี้แจงให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. ในพื้นที่ อ.เมือง ให้รับทราบในเรื่องของการเข้าตรวจค้นปิดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ต้องให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ.ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ การค้น และ จับกุม โดยไม่มีหมายใด หากใช้ข้อมูลทางการข่าว และ กฎอัยการศึก ให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อนดำเนินการตรวจค้นจับกุม โดยให้ผู้นำชุมชน และ ผู้นำศาสนา หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถให้การยืนยันรับรองกับ ผบ.หน่วย ดำเนินการได้ และ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในหมู่บ้าน
       
       นายนฤพล แหละตี นายอำเภอเมืองยะลา กล่าวว่า ที่เรียกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. มาประชุมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจในการเข้าปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องให้ความร่วมมือ และ สามารถให้การยืนยันรับรองบุคคลได้ ว่าเป็นใครยังไง เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่
       
       โดยตั้งกฎเกณฑ์ไว้ดังนี้ หากมีบุคคลภายนอกหมู่บ้าน จะเข้ามาพักแรมค้างคืนในหมู่บ้าน จะต้องแจ้งให้ทางกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ทราบ กรณีกลุ่มดะวะห์ (กลุ่มคนประกอบพิธีทางศาสนา) เข้ามาพักในมัสยิด ต้องแจ้งให้ทางอิหม่าม และ ผู้ใหญ่บ้านทราบ พร้อมจดชื่อเข้าในสมุดผู้เข้าพัก บ้านเช่าที่ให้ผู้อื่นพัก จะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสัญญาแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ
       
       ทั้งนี้ หากมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน จะต้องแจ้ง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทราบโดยทันที และ ให้รายงานผลการปฏิบัติให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นระยะๆ ถ้าหาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. ช่วยกัน และ สามารถทำได้ทั้งหมดก็จะป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ได้อีกในระดับหนึ่ง
 วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2551
 วันที่บันทึกข้อมูล 31 ม.ค. 2551