ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


สตูลเตือนลักลอบตัดไม้ใต้น้ำอันตรายถึงชีวิต
 ชื่อเรื่อง  สตูลเตือนลักลอบตัดไม้ใต้น้ำอันตรายถึงชีวิต
 ผู้เขียน  บ้านเมืองออนไลน์
 แหล่งข่าวหลัก  บ้านเมือง
 คอลัมน์ข่าว  ข่าวภูมิภาค
 URL  http://www.banmuang.co.th/provinces.asp?id=21896
 เนื้อหา

สตูล/ น.ส.ชุลีพร โกสินทร์ จัดหางาน จ.สตูล กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานสตูล ได้รับรายงานจากสำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียว่า ได้มีคนงานไทยเสียชีวิตขณะเข้าไปทำงานตัดไม้ใต้น้ำที่เขื่อนบันดิง รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งคนงานไทยมักจะเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ จากรายงานดังกล่าวบ่อยครั้งที่แรงงานไทยในประเทศมาเลเซียพบว่า เป็นคนงานที่เดินทางเข้าไปทำงาน อาชีพดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานจาก จ.อุบลราชธานี

ซึ่งการเดินทางไปจะไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของกระทรวงแรงงานและสำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย โดยการเดินทางไปแต่ละครั้งนายจ้างจะนำคนงานเข้าไป และขออนุญาตทำงานจากทางการมาเลเซียเอง สำหรับสภาพการทำงานตัดไม้ใต้น้ำนั้นมีความเสี่ยงอันตรายที่สูง เนื่องจากคนงานจะต้องดำน้ำลึกถึง 40-50 เมตร พร้อมด้วยเลื่อยไฮดรอลิกสำหรับตัดไม้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ดำน้ำมีเพียงหน้ากาก และอุปกรณ์ช่วยหายใจทางปาก ส่วนวิธีการปรับความดันอากาศของร่างกาย คนงานจะใช้ประสบการณ์และความเคยชินเป็นหลัก หากคนงานมีประสบการณ์น้อยจะเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ง่าย

น.ส.ชุลีพร กล่าวต่อไปว่า ทางแรงงานขอเตือนคนงานที่ต้องการจะไปทำงานในอาชีพดังกล่าวว่า หากมีทางเลือกอื่นควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ไม่มีระบบป้องกันอันตรายจากการทำงานที่ได้มาตรฐาน ถ้าจะเปรียบเทียบกับการทำงานอาชีพอื่นในประเทศไทย รวมทั้งผลเสียของการเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้ว ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานในไทยน่าจะคุ้มค่ามากกว่า

 วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2547
 วันที่บันทึกข้อมูล 26 เม.ย. 2547