ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


รมว.วัฒนธรรมเปิดงานวันกัลยาณิวัฒนา รวมนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ
 ชื่อเรื่อง  รมว.วัฒนธรรมเปิดงานวันกัลยาณิวัฒนา รวมนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ
 ผู้เขียน  เลขา เกลี้ยงเกลา
 แหล่งข่าวหลัก  สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 คอลัมน์ข่าว  ข่าวอิศรา
 URL  http://www.isranews.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=3699&Itemid=47
 เนื้อหา นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รมว.วัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกัลยาณิวัฒนา ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เช้าวันนี้  ( 5 มิ.ย. 2551 ) เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติจากศิลปินไทย มาเลเซีย สิงคโปร์  คณาจารย์และนักเรียนร่วมแสดงนาน 3 เดือน
 

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อตั้งเมื่อปี 2522 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคภายใต้เนื้อหาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาติ เริ่มก่อตั้งขึ้นภายใต้”โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้”ได้ขอพระราชทานพระนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อใช้เป็นชื่อหน่วยงาน และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2543 เป็นวันที่พระองค์ทรงประทานชื่อ “สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” และทรงมีพระเมตตาเสด็จทรงเยี่ยมและทรงงานที่สถาบันฯ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ม.สงขลานครินทร์ จึงกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันกัลยาณิวัฒนา”ในปีนี้ม.สงขลานครินทร์จัดงานวันกัลยาณิวัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2551 ด้วยกิจกรรมนิทรรศการพระประวัติ นิทรรศการสื่อผสมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การนำเสนอพระราชประวัติ นิทรรศการศิลปะเด็กเทิดพระเกียรติจาก 12 โรงเรียนในจ.ปัตตานี นิทรรศการจิตรกรรมเทิดพระเกียรติจากบุคลากรของม.สงขลานครินทร์ นิทรรศการศิลปะไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ นิทรรศการจากกระทรวงวัฒนธรรมคือนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” และภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ “แด่พระผู้ทรงธรรม” รวมทั้งศิลปกรรมร่วมสมัยกึ่งถาวรจากศิลปินส่วนกลาง จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้สุอัลวา หมินโฉ๊ะ นัสเรีย นิมะยุ อัสมา นาคเสวี และอารีนา มะเซ็ง นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสาธิตมอ.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ร่วมวาดภาพเทิดพระเกียรติและแสดงงานร่วมในงานครั้งนี้บอกถึงที่มาของภาพและความชอบในงานศิลปะว่า

 “วาดภาพพระองค์ท่านจากรูปที่เสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนเมื่อหลายปี เราวาดกันตั้งแต่ปีที่แล้วที่พระองค์ท่านยังมีพระชนม์ชีพเพื่อจะนำภาพมาจัดแสดงในวันกัลยาณิวัฒนาปีนี้ เมื่อพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยต้องเปลี่ยนความรู้สึกและสื่อให้เห็นว่าพวกเรายังรักและระลึกพระองค์ท่านอยู่เสมอ ถึงพวกเราจะเรียนสายวิทย์ แต่ชอบทำงานศิลปะเพราได้ปลดปล่อยจินตนาการ อ่อนโยนและมีสมาธิกับสิ่งต่างๆ มากขึ้น”

 ภาพประกอบ [1]
 ภาพประกอบ [2]
 ภาพประกอบ [3]
 วันที่เผยแพร่ 5 มิ.ย. 2551
 วันที่บันทึกข้อมูล 10 มิ.ย. 2551