ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


2ทีมขายฝันสมานฉันท์พุทธมุสลิมคู่ชิงนายกฯ'เกาะแต้ว'žร้องมือป่วนทำลายป้าย
 ชื่อเรื่อง  2ทีมขายฝันสมานฉันท์พุทธมุสลิมคู่ชิงนายกฯ'เกาะแต้ว'žร้องมือป่วนทำลายป้าย
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  โฟกัสภาคใต้
 คอลัมน์ข่าว  คอลัมน์ สงขลา
 URL  http://www.focuspaktai.com/index.php?file=news&obj=news.view(id=11320)
 เนื้อหา

เลือกตั้งเทศบาลตำบลเกาะแต้ว หาเสียงกันคึกทั้ง 2 ทีม ขายฝันสมานฉันท์ พุทธ - มุสลิม คู่ชิงนายกฯเกาะแต้ว ร้องมือป่วนทำลายป้าย-ยิงปืนขู่

นายอับดุลย์ก่อนี หมัดเจริญ หัวหน้าทีม เกาะแต้วพัฒนา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เกาะแต้ว ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา หมายเลข 1 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551เปิดเผยว่า ขณะนี้การหาเสียงของทีมจะใช้วีธีการเดินพบปะชาวบ้าน เคาะประตู ทุกครัวเรือน การใช้รถแห่และการเปิดเวทีปราศัย หาเสียง โดยที่ผ่านมาเปิดเวทีไปแล้ว 2 ครั้ง และจะเปิดเวทีปราศัยอีก 3 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง

ในการหาเสียงจะใช้การขายนโยบายไม่ใช่ การขายฝัน ที่อยู่บนพื้นฐานที่สามารถทำได้และอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ได้แก่ นโยบายด้านพัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาการศึกษา โครงส้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม การท่องเทียวและกีฬา

นายอับดุลย์ก่อนี ยังกล่าวต่อว่า ถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีครั้งนี้ ภารกิจเร่งด่วนอันดับแรก คือการเพิ่มจำนวนผู้สุงอายุและผู้พิการที่ได้รับสิทธิเงินค่าเลี้ยงดูรายเดือน จากตอนนี้มีอยู่ประมาณ 150 คนให้เพิ่มขึ้นมากที่สุด

"ประการต่อมา จะสร้างความสามัคคีในชุมชน ระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องไทยพุทธ เพราะจะนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งจำเป็นมากสำหรับสังคมที่มี 2 ศาสนา" นายอับดุลย์ก่อนีกล่าว

ทีมเรามั่นใจสูงมาก เพราะที่ผ่านมาเรามีผลงานให้ชาวบ้านเห็นศักยภาพของทีมเรามาแล้ว ซึ่งผู้สมัครเกือบทั้งหมดเป็นคนเก่าที่มีประสบการณ์ เลยรู้ว่าต้องทำอย่างไร

"สิ่งที่ได้เปรียบอีกอย่าง คือการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อของบประมาณเพิ่ม มาพัฒนาเพราะผมทำมาตั้งแต่เป็น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และนายก อบต.Ž"

นายอับดุลย์ก่อนีกล่าวว่า ปัญหาตอนนี้ชาวบ้านไม่รู้ว่าตนเองอยู่เขตไหน และไม่เข้าใจว่าการเลือกตัวนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเป็นอย่างไร จึงอยากฝากให้คณะกรรมการเลือกตั้งของเทศบาลประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยเ พื่อลดปัญหาบัตรเสีย

นายพงษ์ศักดิ์ ไชยรัตน์ หัวหน้าทีมรวมพลังพัฒนา ผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 2 เปิดเผยว่า ชูนโยบายหลัก ด้านเศรฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาธารณสุข การท่องเที่ยว ความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากนี้ จะแบ่งสัดบันส่วนผู้บริหารทั้งที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมและพี่น้องไทยพุทธ เพื่อที่จะดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างทั่วถึง

"ผมมั่นใจมาก เพราะเชื่อว่า ทางผู้บริหาร ของทีมรวมพลังพัฒนามีศักยภาพ เพราะได้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นมาตลอด และส่วนตัวผมจะใช้ความรู้ด้านกฎหมาย มาพิจารณาในการบริหารงาน และจะเปิดกว้างรับฟังความคิด เห็นของชาวบ้าน งานเร่งด่วนคือ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ประจำรถ รถพยาบาล จะเปิดตลาดเล ผลักดัน เด็ก ในตำบลให้มีการศึกษาสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการมากที่สุด" นายพงษ์ศักดิ์

นายพงษ์ศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า ส่วน ปัญหา การหาเสียงที่พบ คือได้มีการทำลายป้ายหาเสียง ของทีม รวมพลังพัฒนาที่หมู่ที่ 9 และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2551 ตอนเปิดเวทีปราศัยที่หมู่ที่ 3 ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นด้านหลังเวทีปราศัย ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงและยิงเพื่อจุดประสงค์อะไร ตนจึงได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สถานีตำรวจ ภูธร(สภ.)เมืองสงขลาแล้ว ตอนนี้ยังสรุปว่าเป็นฝีมือของใคร

 วันที่เผยแพร่ 10 พ.ย. 2551
 วันที่บันทึกข้อมูล 12 พ.ย. 2551