ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


สตูลจับมือกรมปศุสัตว์จัดงานยิ่งใหญ่
 ชื่อเรื่อง  สตูลจับมือกรมปศุสัตว์จัดงานยิ่งใหญ่
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  เดลินิวส์
 คอลัมน์ข่าว  ภูมิภาค
 URL  http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=193711&Newstype=1&template=1
 เนื้อหา

วันแพะแห่งชาติครั้งที่ 6 ปี 52 ส่งเสริมแปรรูป-การท่องเที่ยว
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ฟาร์มแพะมาโตฟาร์ม หมู่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางสาวโศภิษฐ์ ธัญลักษณาสกุล ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 กรมปศุสัตว์ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดสตูล นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล นายสมวงศ์ ธีระกุลพิศุทธิ์  ผู้จัดการฟาร์มมาโตฟาร์ม จำกัด ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดแถลงข่าวเรื่องการจัดงาน “วันแพะแห่งชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2552”
 
เกี่ยวกับงานดังกล่าวนี้ นายสยุมพร กล่าวว่า ทางกรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ จังหวัดสตูล, วิทยาลัยการเกษตรและ  เทคโนโลยีสตูล และฟาร์มแพะมาโตฟาร์ม จำกัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงาน “วันแพะแห่งชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2552” ขึ้นมาในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2552 นี้ รวม 3 วัน ณ ที่บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล หมู่ 2 ย่านถนนสายทุ่งตำเสา-บ้านสวนเทศ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลเพื่อต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูลและพื้นที่ภาคใต้หันมาเลี้ยงแพะกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงแพะให้มีการเลี้ยงในฟาร์มเพิ่มมากขึ้นไปอีก รวมทั้งเพื่อให้การเลี้ยงแพะมีคุณภาพ และประสิทธิภาพปราศจากโรคตลอดจนเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณเป็นความต้องการของตลาดนอกจากนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มาศึกษาเรียนรู้หาประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรกับนักวิชาการนำไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงแพะในอนาคต รวมถึงเพื่อปรับปรุงพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้เป็นไปตามหลักวิชาการ อีกทั้งเพื่อรณรงค์หาแนวทางในการจัดระบบการตลาดที่สามารถรองรับแพะของเกษตรกร ที่มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณการเลี้ยงมากยิ่งขึ้น ประการสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในทุกภาคของประเทศไทยเลี้ยงแพะบริโภคเนื้อแพะ รวมไปจนถึงเพื่อส่งเสริมการแปรรูปเนื้อแพะเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลที่มีอายุครบ 170 ปีอีกต่างหากด้วย
 
นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลได้ประสานเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มแพะทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดให้นำแพะเข้าประกวดในงานครั้งนี้แล้วกว่า 500 ตัว โดยแพะที่ส่งเข้ามาประกวดนั้น จะมีการชิงรางวัล กว่า 23 ประเภท รวมกว่า  25 รางวัล
 
นอกจากนั้นภายในงานจัดให้มี ข้าวมันแพะ, ประกวดแพะ, มีตลาดซื้อขายแพะ, คลินิกเกษตร, เกษตรสุขภาพ, การจำหน่ายสินค้าการเกษตร, ผลิตภัณฑ์การเกษตร, ผลิตภัณฑ์โอทอป, สินค้าราคาถูก และการแข่งขันนกกรงหัวจุก, การประชุมเสวนาวิชาการแพะปี 2552, ชิมอาหารฮาลาลเมนูแพะ, บริการด่านการเกษตร, การแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ “แพะกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การแข่งขันเรียงความเรื่อง “แพะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมสันทนาการ “การเสวนาภาคประชาชน” เลี้ยงแพะพลิกฟื้น เศรษฐกิจชายแดนใต้ได้จริงหรือ” สำหรับการบันเทิงนั้นจัดให้มีวงดนตรี กัวลา บารา, มโนราห์, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายก่ายกอง
 
ซึ่งการจัดงานดังกล่าวครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังกันหลาย ๆ หน่วยงาน ที่จะช่วยในการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงแพะทั้งในฟาร์มระบบปิดและระบบเปิดก็ตาม ทำให้เกษตรกรสามารถรับความรู้เพิ่มทักษะพัฒนาการเลี้ยงที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนำไปสู่ให้อาชีพดังกล่าวเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประเทศชาติอย่างเป็นกอบเป็นกำ นอกจากนั้นเชื่อว่าการเลี้ยงแพะที่นำเนื้อแพะมาทำเป็นเมนูต่าง ๆ จะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักบริโภคและเป็นการเชิญชวนให้มาเที่ยว ซึ่งจะทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเมนูแพะในอนาคตแก่นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดสตูล.

 วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2552
 วันที่บันทึกข้อมูล 19 มี.ค. 2552