ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


จับตา9อบต.สงขลา สมัครนายกไร้คู่แข่ง
 ชื่อเรื่อง  จับตา9อบต.สงขลา สมัครนายกไร้คู่แข่ง
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  มติชน
 คอลัมน์ข่าว  เซกชั่น ภูมิภาค
 URL  http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pro11140852§ionid=0112&day=2009-08-14
 เนื้อหา พ.ต.อ.มงคล บุญชุม กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สงขลา ฝ่ายการมีส่วนร่วม เปิดเผยว่า หลังเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 41 แห่ง ของ จ.สงขลา พบว่า อบต. 9 แห่ง มีผู้สมัครเพียงรายเดียว ได้แก่ อบต.ประกอบ อ.นาทวี นายอาหมัด และ สา, อ.สิงหนคร อบต.ปากรอ นายธนา ไชยยานุวงศ์ อบต.รำแดง นายอดุม ทักขระ, อ.ระโนดมี อบต. พังยาง นายอนันต์ ขวัญยืน อบต.วัดสน นายยิ่ง ยืนยง, อ.สทิงพระ อบต.สนามชัย นายปราโมทย์ รัสมี อบต.วัดจันทร์ นายสมยศ ศักดิ์พันธ์ อบต.คูขุด นายสมพงศ์ หนูสง และ อ.จะนะ มี อบต.คู นายยะเบด หนิเหม

"อบต.ที่มีผู้สมัครคนเดียว ต้องได้คะแนนร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากได้คะแนนเสียงไม่ถึงต้องจัดเลือกตั้งใหม่ ขอให้ว่าที่นายกระมัดระวังกรณีพิเศษในช่วงหาเสียงอาจทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้" (กรอบบ่าย)

 วันที่เผยแพร่ 14 ส.ค. 2552
 วันที่บันทึกข้อมูล 17 ส.ค. 2552