ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


ฟิกคลิซอานาซีดบทเพลงเพื่อสันติภาพ
 ชื่อเรื่อง  ฟิกคลิซอานาซีดบทเพลงเพื่อสันติภาพ
 ผู้เขียน  สุพิชฌาย์ จันต๊ะปา
 แหล่งข่าวหลัก  คมชัดลึก
 คอลัมน์ข่าว  การศึกษา
 URL  http://www.komchadluek.net/detail/20090816/24436/“ฟิกคลิซ”อานาซีดบทเพลงเพื่อสันติภาพ.html
 เนื้อหา คมชัดลึก : ไม่น่าเชื่อว่าทุกครั้งที่มีการร้อง “อานาซีด ”(anasyid) หรือการร้องเพลงในแบบประสานเสียง เนื้อหาสอดคล้องกับหลักคำสอนขององค์ศาสดา จะเรียกผู้ชมได้เนืองแน่นได้ทุกครั้ง “ฮูซีน อับดุลรามัน” ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จ.นราธิวาส

ก่อวงอานาซีด นาม “ ฟิกคลิซ ”อธิบายว่า “อานาซีด ” คือ การขับกล่อมบทเพลงด้วยวิธีประสานเสียงที่มีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้ฟังทุกคนมุ่งมั่นในการกระทำความดี ปฏิเสธการทำความชั่ว เชิญชวนให้สังคมเดินหน้าสู่กระบวนการสร้างความสันติสุข ปราศจากเนื้อหาที่ขัดต่อหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลาม ช่วยให้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า อัลลอฮ (ซ.บ.) รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) เผยแพร่ความรู้ภายใต้หลักคำสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาแห่ง “สันติ” ให้คนทั่วไปได้รับรู้

 จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ อานาซีด  จะถูกผู้คนในพื้นที่เรียกขานว่าเป็น “บทเพลงเพื่อสันติภาพ” ได้แรงตอบรับเป็นวงกว้างในพื้นที่ เห็นได้จากการจัดการแข่งขันและประกวดร้องอานาซีด ในรั้วสถานศึกษา หรือโรงเรียนสอนศาสนาหลายแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากบทเพลงที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและสอดรับกับประเพณี ให้เยาวชนมุสลิมแสดงความสามารถสู่สังคม และดึงให้คนรุ่นใหม่อยู่ใกล้ชิดกับศาสนาได้เป็นอย่างดี

 “อานาซีด ถือเป็นวัฒนธรรมการแสดงออกอันดีงาม เพราะไม่เพียงแค่หลักคำสอนศาสนาที่ปรากฏในเนื้อหาของเพลงทั้งภาษามลายู อาหรับ ไทย หรืออังกฤษ แล้ว บางครั้งยังมีบทเพลงเกี่ยวเนื่องกับสันติภาพ หรือการบ่งชี้ให้เห็นถึงโทษและมหันตภัยจากยาเสพติด รวมไปถึงการชี้ให้เห็นถึงบทลงโทษอันก่อเกิดจากการกระทำผิด" ฮูซีน ระบุ

   ช่วงปี 2539 วง “รอยฮาน” ( RAIHAN) ที่มีความหมายว่า “กลิ่นหอมจากสวรรค์” ชื่อดังจากมาเลเซีย สร้างปรากฏการณ์นำเสนอคำสอนแห่งอิสลามผ่านบทเพลงจนได้รับการยอมรับในระดับสากล ฮูซีน จึงนำแนวทางของวงอานาซีด ชื่อดังจากประเทศเพื่อนบ้านมาเป็น “ต้นแบบ” สร้างคนสื่อคำสอนตามหลักศาสนาเป็นภาษาดนตรี กระทั่งตั้งวง “ฟิกคลิซ” ( FIKLIS) นำคำนำหน้าชื่อของสมาชิกในกลุ่มผู้ก่อตั้งวงในยุคแรกมารวมกัน ซึ่งหมายถึง “รวมความเป็นหนึ่ง” ใช้เวลาฟอร์มทีมอยู่ราว 5 เดือน ก่อนจะไปบันทึกเสียงที่ประเทศมาเลเซีย ผลงานอัลบั้มชื่อ “SUARA FIKLIS ชุดแรกในรูปแบบวีซีดี 1,000 ชุด วางแผงจำหน่ายและหมดในเวลาอันรวดเร็ว อัลบั้มที่ 2 ในชุด “JANJI” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “การศึกษา” สะท้อนรากฐานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และอีกหนึ่งบทเพลงสำคัญที่ได้รับการกล่าวขวัญไม่น้อยไปกว่าบทเพลงอื่นๆ นั่นคือเพลง “รักแม่”

  “ซัลมาน สีระโก” เด็กหนุ่มจากรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.ปัตตานี) สนใจอานาซีด  ตั้งแต่เรียนโรงเรียน “ตาดีกา” เคยผ่านการแข่งขันระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และนักร้องคนสำคัญแห่งวง บอกว่า รู้สึกดีใจที่สามารถแสดงให้คนจำนวนไม่น้อยได้รู้ว่าอานาซีด คือบทเพลงเพื่อสันติภาพ แต่กว่า “ฟิกคลิซ” จะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางสังคมในท้องถิ่นแห่งนี้ ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ที่สำคัญท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติถือเป็นอุปสรรคที่เกือบทำให้การเดินตามความฝัน ต้องสะดุดนับครั้งไม่ถ้วน แต่ในที่สุดสมาชิกฟิกคลิซ "กูฟัดลี มูฮัมหมัดกอเซ็ม” “อิบรอเฮม รอกิบ” และ “นิอิบรอฮีม นิมุสตอฟา” ก็สามารถก้าวข้ามได้อย่างสง่าและสวยงาม ด้วยความที่เป็นคนพื้นถิ่นนราธิวาสด้วยกัน ผูกพันกันมาอย่างยาวนานนั่นเอง

 “ผมเชื่อว่าเสียงเพลงจะช่วยยุติความรุนแรงได้ เพราะดนตรีคือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอย่างหนึ่ง และในวันที่เราถ่ายทอดภาษาดนตรีที่สอดแทรกด้วยคำสอนทางศาสนา เพื่อมุ่งให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม จึงเชื่อว่าวันนั้นอุณหภูมิที่เคยร้อนแรงคงลดระดับลงได้บ้าง” ซัลมาน กล่าวทิ้งท้าย

 แม้สันติภาพยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรม แต่เด็กหนุ่มแห่งวงฟิกคลิซ ยังคงเชื่อมั่นว่าบทเพลงอานาซีด  จะยังก้องกังวาลในโสตสำนึกเพื่อตอกย้ำศรัทธาของอิสลามมิกชนในคำสอน และการทำความดีเพื่อเอกองค์อัลลอฮตลอดไป

 วันที่เผยแพร่ 16 ส.ค. 2552
 วันที่บันทึกข้อมูล 21 ส.ค. 2552