ระบบฐานข้อมูลข่าวบนเว็บ:ข่าวชายภาคแดนใต้

รายละเอียดของข่าว


ครม.อนุมัติใช้ม.21ใน4อำเภอจ.สงขลา
 ชื่อเรื่อง  ครม.อนุมัติใช้ม.21ใน4อำเภอจ.สงขลา
 ผู้เขียน   -
 แหล่งข่าวหลัก  ไทยรัฐ
 คอลัมน์ข่าว  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
 URL  http://www.thairath.co.th/content/region/138954
 เนื้อหา ครม.อนุมัติใช้มาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคง ประกาศพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ จ.สงขลา ให้ผู้หลงผิดคดีก่อความไม่สงบภาคใต้ เข้ามอบตัวเพื่อกลับตัวเป็นคนดี โดยไม่ถูกดำเนินคดีอาญา...

วันที่ 4 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. เห็นชอบการนำมาตรา 21 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และการประกาศลักษณะความผิดอันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาบังคับใช้ในพื้นที่นำร่อง จ.สงขลา จำนวน 4 อำเภอได้แก่ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ เพื่อนำผู้ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้วยความหลงผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเปิดโอกาสให้กลับตัว เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามวิธีการ และขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งการเข้ารับการอบรม การปฏิบัติตัวตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด โดยให้ระงับสิทธิการฟ้องคดีทางอาญา

ทั้ง นี้ จะมีผลบังคับใช้ในเดือน มี.ค.2554 เพื่อให้กลุ่มเยาวชน และ ผู้หลงผิดมามอบตัวต่อทางการจะได้ตัดทอนกำลังของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลักษณะความผิดที่ครอบคลุมตามมาตรา 21 มีหลายประเภท รวมถึงความผิดต่อชีวิตด้วย ถ้าเป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งกอ.รมน.จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาในขั้นตอนสุด ท้ายว่า บุคคลนั้นๆถือเป็นผู้หลงผิดตามมาตรา 21 หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาเคยนำแนวคิดนี้มาใช้ใน พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
 วันที่เผยแพร่ 4 ม.ค. 2554
 วันที่บันทึกข้อมูล 5 ม.ค. 2554